sanku slo  sankuslo 

Račun
Poteka avtorizacija ...
×
  • 031 231 440
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izpitni program

Splošno

Pri posameznem pasu so navedene tehnike, ki so za to stopnjo nove.

Poleg njih je potrebno na nivoju za višji pas obvladati tudi tehnike nižjih stopenj izpitnega programa, na kvalitetnem nivoju za višji pas.

Splošni izpitni kriteriji

• izvajanje tehnike (kvalitativno in kvantitativno)
• resnost pri usposabljanju (udeležba na treningih in seminarjih)
• psihofizična pripravljenost
• udeležba na tekmovanjih in prikazih

Članski izpitni program 8. kyu - 4. dan (nad 15 let)

 

pas bel Beli pas - 8. kyu Minimalni čas treniranja: 1/3 semestra
1. Stavi:


2. Udarci:

3. Blokade:
4. Kombinacije:
Musubi dachi (stav 1)
Shizen heiko dachi (stav 2)
Ayumi dachi (stav 5)
Tsuki chudan in jodan
Mae geri
Shuto jodan age uke - gedan barai (brez izmika)
1., 4.A
pas bel Beli pas - 7. kyu Minimalni čas treniranja: 1/3 semestra

1. Stavi:
2. Udarci:
3. Kombinacije: 

Zenkutsu dachi (stav 6)
Mawashi geri
4.B, 5.A, 5.B
pas bel Beli pas - 6. kyu Minimalni čas treniranja: 1/3 semestra

1. Stavi:
2. Udarci:
3. Blokade:
4. Padci:
5. Kombinacije:

Kihon dachi (stav 4)
Yoko geri
Shuto jodan age uke - gedan barai (brez izmika in z izmikom)
Yoko ukemi (v stran)
2., 3., 6.
pas bel Rumeni pas - 5. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:

2. Udarci:
3. Padci:
4. Borbene vaje:
5. Kate:

Neko ashi dachi (stav 3)
Shiko ashi dachi (stav 7)
Ura mawashi geri
Ushiro ukemi (nazaj)
Osnovni ippon kumite 1. - 3. serija (1.k in 2a.k)
Heiwa shodan

pas bel Oranžni pas - 4. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Rušenje:
2. Blokade:
3. Padci:
4. Kombinacije:
5. Borbene vaje:
6. Kate:
Deashi barai
Krožna blokada
Mae ukemi (naprej)
7.
Osnovni ippon kumite 1. - 7. serija (2b.k)
Heiwa nidan
pas bel Zeleni pas 1 - 3. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Udarci:
2. Blokade:
3. Borbene vaje:

4. Kate:

Ushiro mawashi geri
Tenshin
Osnovni ippon kumite 1. - 7. serija (2c.k)
Randori ichi no kata (1.k)
Heiwa sandan

pas bel Zeleni pas 2 - 3. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:
2. Blokade:
3. Borbene vaje:

Koza dachi (stav 8)
Morote tenshin (jodan)
Osnovni borbeni ippon kumite 1. - 7. serija (1.k)
Randori ichi no kata (2.k)
Randori ni no kata (1.k)

pas bel Modri pas 1 - 2. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:
2. Blokade:

3. Borbene vaje:


4. Kate:

Sanchin dachi (stav 9)
Morote tenshin (chudan, gedan)
Jiyu tenshin
Osnovni borbeni ippon kumite 1. - 7. serija (2.k)
Osnovni jiyu ippon kumite (1.k)
Randori ni no kata (2.k)
Heiwa yondan

pas bel Modri pas 2 - 2. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:
2. Borbene vaje:

3. Kate:

Tsuru ashi dachi (stav 10)
Osnovni jiyu ippon kumite (2.k)
Randori ichi no kata (3.k)
Lohai Shodan
pas bel Rjavi pas 1 - 1. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Borbene vaje:

2. Kate:

Randori san no kata (1.k)
Osnovni randori niningake ichi no kata (1.k)
Heiwa godan

 pas belRjavi pas 2 - 1. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester
 1. Borbene vaje:


3. Kate:

Randori ichi no kata (4.k)
Randori san no kata (2.k)
Aiki randori ichi no kata (1.k)
Lohai Sandan

 pas belRjavi pas 3 - 1. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

  1. Borbene vaje:


3. Kate:

Nadaljevalni ippon kumite 1. - 3. serija
Jiyu randori
Osnovni randori niningake ichi no kata (2.k)
Lohai Nidan

pas bel Rjavi pas 4 - 1. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Borbene vaje:


3. Kate:

Nadaljevalni ippon kumite 4. - 7. serija
Aiki randori ichi no kata (2.k)
Osnovni randori niningake ni no kata
Ena mojstrska kata
pas bel Črni pas - 1. DAN Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Borbene vaje:



2. Kate:
Nadaljevalni borbeni ippon kumite
Randori ni no kata (3.k)
Randori san no kata (3.k)
Osnovni randori niningake ichi no kata (3.k)
Ena nova mojstrska kata (2 MS kate)
pas bel Črni pas - 2. DAN Minimalni čas treniranja: 3 leti
1. Borbene vaje:




2. Kate:

Nadaljevalni jiyu ippon kumite
Aiki randori ni no kata
Nibon randori ichi no kata
Hensoku randori ichi no kata
Osnovni randori niningake san no kata
Dve novi mojstrski kati (4 MS kate)

pas bel Črni pas - 3. DAN Minimalni čas treniranja: 4 leta

1. Borbene vaje:




2. Kate:

Aiki randori san no kata
Nibon randori ni no kata
Kaiten randori ichi no kata
Hensoku randori ni no kata
Nadaljevalni randori niningake ichi no kata
Dve novi mojstrski kati (6 MS kate)

pas bel Črni pas - 4. DAN Minimalni čas treniranja: 6 let

1. Borbene vaje:





2. Kate:

Jissen ippon kumite
Nibon randori san no kata
Kaiten randori ni no kata
Hensoku randori san no kata
Nadaljevalni randori niningake ni no kata
Osnovni randori sanningake ichi no kata
Dve novi mojstrski kati (8 MS kat)

Otroški izpitni program 8. kyu - 1. kyu (od 7 do 14 let)

 

pas bel Beli pas - 8. kyu Minimalni čas treniranja: 1/2 semestra
1. Stavi:


2. Udarci:

3. Blokade:
4. Kombinacije:
Musubi dachi (stav 1)
Shizen heiko dachi (stav 2)
Ayumi dachi (stav 5)
Tsuki chudan in jodan
Mae geri
Shuto jodan age uke - gedan barai (brez izmika)
1., 4.A
pas bel Beli pas - 7. kyu Minimalni čas treniranja: 1/2 semestra

1. Stavi:
2. Udarci:
3. Blokade:
4. Kombinacije: 

Zenkutsu dachi (stav 6)
Mawashi geri
Shuto jodan age uke - gedan barai (brez izmika)
4.B, 5.A, 5.B
pas bel Beli pas - 6. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:
2. Udarci:
3. Blokade:
4. Padci:
5. Kombinacije:

Kihon dachi (stav 4)
Yoko geri - gedan
Shuto jodan age uke - gedan barai (brez izmika in z izmikom)
Yoko ukemi (v stran)
2., 3., 6.
pas bel Rumeni pas - 5. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:

2. Udarci:

3. Blokade:
4. Padci:
5. Borbene vaje:
6. Kate:

Neko ashi dachi (stav 3)
Shiro ashi dachi (stav 7)
Yoko geri - chudan
Ura mawashi geri
Shuto jodan age uke - gedan barai (z izmikom)
Ushiro ukemi (nazaj)
Osnovni ippon kumite 1. - 3. serija (1.k in 2a.k)
Heiwa shodan

 pas belRumeni pas - 5. kyu ichihan Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Borbene vaje:
2. Kate:
Osnovni ippon kumite 1. - 5. serije (2b.k)
Heiwa nidan
pas bel Oranžni pas - 4. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Rušenje:
2. Blokade:
3. Padci:
4. Kombinacije:
5. Borbene vaje:
Deashi barai
Krožna blokada
Mae ukemi (naprej)
7.
Osnovni ippon kumite 6. - 7. serija (2b. k)
 pas belOranžni pas - 4. kyu ichihan Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Borbene vaje:
2. Kate:

Osnovni ippon kumite 1. - 7. serije (2c.k)
Heiwa sandan
pas bel Zeleni pas - 3. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Udarci:

2. Blokade:
3. Borbene vaje:
Yoko geri - yodan
Ushiro mawashi geri
Tenshin
Randori ichi no kata (1. k)
 pas belZeleni pas - 3. kyu ichihan Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Borbene vaje: Osnovni borbeni ippon kumite 1. - 3. serija (1. k)
Randori ichi no kata (2. k)
pas bel Zeleni pas - 3. kyu nihan Minimalni čas treniranja: 1 semester
1.Stavi:
2. Blokade:
3. Borbene vaje:

4. Kate:

Koza dachi (stav 8)
Morote tenshin - yodan
Osnovni borbeni ippon kumite 4. - 7. serija (1. k)
Randori ni no kata (1. k)
Heiwa yondan

pas bel Modri pas - 2. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Stavi:
2. Borbene vaje:

Sanchin dachi (stav 9)
Osnovni borbeni osnovni ippon kumite  1. - 7. serija (2. k)
Randori ni no kata (2. k)

pas bel Modri pas - 2. kyu ichihan Minimalni čas treniranja: 1 semester
1. Borbene vaje:
2. Kate:
Osnovni randori niningake naname ichi no kata (1.k)
Lohai shodan
pas bel Modri pas - 2. kyu nihan Minimalni čas treniranja: 1 semester
 1. Borbene vaje: Osnovni jiyu ippon kumite (1.k)
pas bel Modri pas - 2. kyu sanhan Minimalni čas treniranja: 1 semester
 1. Borbene vaje:
2. Kate:
Randori ichi no kata (3.k)
Heiwa godan
pas bel Rjavi pas - 1. kyu Minimalni čas treniranja: 1 semester

1. Blokade:
2. Borbene vaje:

Morote tenshin
Randori san no kata (1. k)


Informacije

031 231 440 od 11. do 14. ure
info@sankukai.org

© 2024 Sankukai zveza Slovenije. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica